Autorská práva

Upozornění o ochraně autorských práv

Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití textové či multimediální informace, umístěných  na těchto webových stránkách (obrázky, audiovizuální záznamy a zvukové záznamy) je vyžadován předchozí písemný souhlas provozovatele, kterým je JTJ DREAMS MEDIA s.r.o., IČO: 24249335 (dále jen JTJ). Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu JTJ tyto webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp. Jakékoli komerční využívání obsahu serveru těchto webových stránek - www.pizzaostrava.cz nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně zdrojového kódu, grafických prvků, obrázků, textů, grafických ploch, registrovaných značek a log, je dílem JTJ a podléhá autorským právům, jež náležejí JTJ, případně dílem dalších osob, které postoupili právo k užití díla na JTJ a je tak chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění.


Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tuto webovou stránku spravuje společnost JTJ DREAMS MEDIA s.r.o., IČ: 24249335 (dále jen JTJ).  Cílem společnosti je poskytnout uživateli stránek online objednávkový systém jídel (rozvoz) a prostor pro internetovou prezentaci podniku. Tím vyjít uživateli stránek vstříc a rozvíjet podnikatelskou činnost nebo i další možnosti a akce podniku. Snahou je poskytování aktualizovaných a přesných informací. Bude-li JTJ. upozorněna na nedostatky či nesrovnalosti a bude-li to v jejích možnostech, bude se snažit vady odstranit. JTJ však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.

Veškeré informace na webových stránkách jsou vloženy na základě požadavku uživatele systému a webových stránek. V případě nutnosti specifického dotazu nebo upozornění na nedostatek stránek se proto obracejte přímo na kontakt uvedený v záložce kontakt (nebo kontakty), v hlavním menu stránek. Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah JTJ nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich uživatel. JTJ  není za tento obsah odpovědná.

JTJ s.r.o. se snaží vyvarovat poruch způsobených nesprávným zacházením se systémem. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a JTJ nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. JTJ vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

 

 

Ochrana osobních údajů

Registrací na webových stránkách  www.pizzaostrava.cz  uděluje uživatel společnosti JTJ DREAMS MEDIA s.r.o., popř. jeho zaměstnancům (dále jen „JTJ“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto osobních údajů uživatele: e-mailové adresy, jména a příjmení. Osobní údaje bude správce prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat manuálně i automaticky (elektronicky) přímo v databázi příslušného redakčního systému, na kterém je portál provozován.

Současně tímto uživatel potvrzuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou výše uvedené osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem navázání kontaktu s uživatelem (zejména z důvodu komunikace a ověření platnosti a aktuálnosti zadávaných informací s cílem zvyšování kvality služeb pro uživatele systému) a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) a informací o dalších marketingových akcích JTJ, prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č.  480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle JTJ, informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace ze strany JTJ nadále zasílány, maximálně však po dobu dvou let.

JTJ tímto prohlašuje, že bude shromažďovat shora uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací